At Least 614 Falun Gong Practitioners Arrested in July 2014

At least 614 Falun Gong practitioners were arrested between July 1st and July 24th across China, according to data collected as of July 27th. Liaoning, Shandong, Jilin, and Sichuan provinces have the most arrests, each with over 70. Most of the arrested practitioners were taken to brainwashing centres for short-term detentions.

More than 30 large-scale arrests (of five or more practitioners) took place in July in 13th provinces and municipalities, including Liaoning, Jilin, Shandong, Sichuan, Heilongjiang, Henan, Tianjin, Gansu, Jiangsu, Shaanxi, Guangxi, Chongqing, and Beijing. At least 240 practitioners were implicated. The average arrest size was over eight practitioners.

Details of the large-scale arrests are listed as follows:

Liaoning Province

Anshan: Between July 11th and July 21st, nine practitioners were arrested, including Bai Jiurong, Guan Shujie, Ma Liyan, Li Jun, Da Zhao, Meng Yanli, Meng Xiangjun, her younger brother and their mother Xing Dan, and Xiao Sun (female, teacher).

Sujiatun in Shenyang: On July 14th, more than ten practitioners were arrested, including Liu Xingbao and his wife Xin Xiuqing, and others.

Dengta City in Liaoyang: On July 14th, eleven practitioners were arrested, including Guo Zhenju, Li Xuepin, Zhao Xiuyan, Wang Zhongqing, Hong Xiuyan, Gao Hui, Li Yarong, Zhang Xueyan, and three others.

Benxi: On July 17th, fifteen practitioners were arrested, including Zhao Fugui, Zhang Fengyun, Liu Bin and his wife Ran Fang, Xie Ruixue, Xie Ruihua, Xu Jie and her daughter, Lu Jin, Sun Shuyu, Wei Jianping and his wife Hu Chunyan, Liu Yuqiu, Gong Shuling, and Yang Sen.

Yinzhou District in Tieling City: Five practitioners were arrested on July 22nd.

Jinzhou New District in Dalian City: On July 22nd, fourteen practitioners were arrested, including Xu Minghai and his elderly father, Zhang Guoli's landlord (whose surname is Bai), a practitioner surnamed Wang and others. Police involved in this large arrest were from Jinfang Police Station, Xianjin Police Station and Youyi Police Station.

Huludao: On July 23rd and 24th, five practitioners were arrested, including Yang Guorong, Gu Fengli, Gao Zuokui, Zhang Xiuying and Xing Jiaqiu.

Shandong Province

Yantai City: On July 1st, six practitioners were arrested, including Lu Yinjie, a practitioner surnamed Xu, Song Yuying, Dandan, and two others.

Jinan City: On July 4th, seven practitioners were illegally arrested, including Li Jing, Yu Guifang, Chen Bingnan, her husband, her mother-in-law, and two others.

Chiping County in Liaocheng: On July 20th, ten practitioners were arrested.

Taihe Township, Zichuan District in East Zibo: On July 21st, five practitioners were arrested, including Zhai Shuxiang, Liu Changhua and three others.

Jilin Province

Changchun City: On July 17th, Zhao Fenghui and more than ten other practitioners were arrested by police from Weixing Square Police Station.

On July 18th, 29 practitioners were arrested in Changchun, including
Liu Lin, Tan Dafeng, Gao Zhanying, Guo Xiuying, Liu Yingxin, Wang Chengjiang, Leng Xiaoli, Liu Bixue, Liu Guiyun, Wu Guichun, Qi, Bai Fang, Zhao Jinfeng, Du He, Ma Cuimei and her husband, Hou Guixiang, Sun Shuying, Lijun (in her sixties, surname unknown), Liu Jingxiu, Chen Chunling, Lao Wei, Wu Huan and her husband, Wang Chunhua, Xiao Jie, Xiao Lu, Aunty Hu, and Chen Tong.

Tumen City in Yanbian: On July 19th, Song Lijie and five other practitioners were arrested and taken to the brainwashing centre at No. 2 High School.

Sichuan Province

Zigong City: On July 5th-6th, ten practitioners were arrested, including Yan Xiang, Wu Xiurong, Liu Wangquan, Gao Shufen, Wang Zhijian, and five others.

Weiyuan County in Neijiang: On July 6th, five practitioners were arrested, including Liu Jianping, Huang Shengkui, Tang Kefang and 80-year-old Mr. and Mrs. Liu.

Meishan: On July 7th, 13 practitioners were arrested, including Wan Wu, Wang Xuezhen, Zhu Qunhua, Xie Kaijun, Luo Libing, Huang Xiaoli, Huang Man'e, Zhu Zengrong, Zhang Xuejun, He Tong, Wang Xiantao, Zhang Xuejun and his wife. Police officers involved in these arrests said that orders for these arrests were made nationwide.

Longquanyi District in Chengdu: On July 8th, five practitioners were arrested, including Zhao Banghai, Li Changqiu, Li Xieying, Yang Zebi and Xian Mingzhen.

Tashui Town of Wenjiang District in Chengdu: On July 23rd, six practitioners were arrested, including Liu Qunhua, Mao Xiuhua, Ren Sufang, Cheng Chunxiu, Yang Suyun, and Li.

Lingshui County in Guang'an: On July 25th, more than 12 practitioners were arrested, including Li Kunju, Luo Xuefang, and others.

Heilongjiang Province

Jiansanjiang: On July 15th, five practitioners were arrested, including Zhou Guihai, Tian Baoxia, Tan Fusheng (18 years old), Zhang Shouyun, and Wei Yanchun.

Henan Province

Yanshi in Luoyang: On July 20th, seven practitioners were arrested, including Sun Yaoting, Sun Mengliang, Fengqing, Sugai, and three others.

Tianjin

Wuqing in Tianjin: On July 8th, seven practitioners were arrested, including Tian Huawu, Han [given name unknown], Zhang [given name unknown], an unidentified female practitioner, Zhu Qingfang, Zhou Hongyun, and Zhou Hongyuan.

Gansu Province

Jingtai County in Baiyin City: On July 4th, five practitioners were arrested, including Ma He, Ma Liyuan, Ma Zufu, Hao Guofang, and Wan Mingfen.

Liangzhou District in Wuwei City: In July, seven practitioners were arrested, including Xiao Zhao, Xaio Xu, Xiao Zhang, Xu Jinbiao, Zhang Wenjuan, Zhang Wenyan (Zhang Wenjuan's elder brother), and Zhao Zongcheng (Zhang Wenjuan's brother-in-law).

Jiangsu Province

Jiangsu Changzhou: On July 22nd, five practitioners were arrested, including Su Junyi's wife and his daughter, Fei Yunfeng, Pu Rumei, and Zhang Ying. All were taken to a brainwashing centre except for Zhang Ying.

Shaanxi Province

Kunming Rd in Xi'an: On July 17th, seven people were arrested, including Yuan Guangwu, Zhang Cuicui and her husband, Song Zhi, Feng Xincheng, Zhang Xianbin, Yang Yan, and her husband Liu (not a practitioner). All were taken to Xi'an Brainwashing Centre except for Yuan Guangwu and Zhang Xianbin.

Guangxi Zhuang Aotonomous Region

Guangxi Beihai: On July 12th, seven practitioners were arrested, including Shi Xuan, Li Daoqiong, Li Fengnan, Li Shanglian, Zheng [given name unknown], Huang [given name unknown], and Ye [given name unknown].

Chongqing

At least eight practitioners were arrested and taken to brainwashing centres in Qianzhugou of Chongqing City between late June and early July.

Beijing

More than twenty practitioners in Miyun County were arrested and taken to brainwashing centres between late June and early July.

Personnel involved in these arrests are from the public security, the domestic security divisions, 610 Offices (an organisation of special agents just for persecuting Falun Gong), and neighbourhood committees.


You are welcome to print and circulate all articles published on Clearharmony and their content, but please quote the source.